Derivati imidazola | Antiinfektivni lekovi i antiseptici isključujući kombinaciju sa kortikosteroidima | Ginekološki antiinfektivi i antiseptici