Arsenikföreningar | Antimikrobpreparat exkl. kombinationer med kortikosteroider | Anti-infektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk