Czwartorzędowe związki amoniowe | Środki antyseptyczne i dezynfekujące | Środki antyseptyczne i dezynfekujące