Kinolinderivat | Antiseptika och desinfektionsmedel | Antiseptika och desinfektionsmedel