Derivaţi de quinolină | Antiseptice şi dezinfectanţi | Antiseptice şi dezinfectanţi