Derivaţi de nitrofuran | Antiseptice şi dezinfectanţi | Antiseptice şi dezinfectanţi