Extra starka kortikosteroider och andra medel | Kortikosteroider i kombination med övriga medel | Kortikosteroider till utvärtes brukmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer