Kortikosteroidi veoma jaki kombinacije sa antisepticima | Kortikosteroidi kombinacija sa antisepticima | Kortikosteroidi dermatološki preparatiposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora