Psoralener (till utvärtes bruk) | Medel vid psoriasis till utvärtes bruk | Medel vid psoriasis