Tjärpreparat | Medel vid psoriasis till utvärtes bruk | Medel vid psoriasis