Inhibitori hmg coa reduktaze u kombinaciji sa drugim sredstvima koja deluju na lipide | Hipolipemici kombinacije | Sredstva koji utiču na lipide u serumu