Ostala sredstva koja deluju na lipide | Hipolipemici monokomponentni | Sredstva koji utiču na lipide u serumu