Inhibitory reduktazy hmg-coa | Leki zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi | Leki zmniejszające stężenie lipdów