Derivaţi de dihidropiridină | Agenţi selectivi de blocare a canalului de calciu cu efecte principale la nivel vascular | Blocanţi ai canalului de calciu