Beta blokatori neselektivni i vazodilatatori | Beta blokatori i vazodilatatori | Beta blokatoriposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora