Alfa- och betareceptorblockerande kombinationer med övriga diuretika | Beta-receptorblockerande medel och övriga diuretika | Beta-receptorblockerande medel