Alfa-1- och betareceptor-blockerande medel och tiazider | Beta-receptorblockerande medel och tiazider | Beta-receptorblockerande medel