Icke-selektiva beta-receptorblockerare och tiazider | Beta-receptorblockerande medel och tiazider | Beta-receptorblockerande medel