Antibiotika | Medel mot hemorrojder och analfissurer till utvärtes bruk | Medel vid hemorrojder och varicermedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer