Hydrerade mjöldrygealkaloider | Perifera vasodilatatorer | Medel vid perifera kärlsjukdomar