Nikotinsyra och derivat | Perifera vasodilatatorer | Medel vid perifera kärlsjukdomar