Antagonisti serotonina i diuretici | Antihipertenzivi i diuretici u kombinaciji | Antihipertenziviposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora