Alkaloidi isključujući rauvolfiju u kombinaciji sa diureticima | Antihipertenzivi i diuretici u kombinaciji | Antihipertenzivi