Derivate de hidrazinoftalazină şi diuretice | Antihipertensive şi diuretice în combinaţie | Antihipertensive