Derivaţi de nitrofericidină | Agenţi cu acţiune asupra muşchiului neted arteriolar | Antihipertensive