Derivaţi de hidrazinoftalazină | Agenţi cu acţiune asupra muşchiului neted arteriolar | Antihipertensive