Biskvartära ammoniumföreningar | Antiadrenergika ganglieblockerande medel | Antihypertensiva medelmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer