Bis-czwartorzędowe związki amoniowe | Leki adrenolityczne blokujące zwoje nerwowe | Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowejmediatora aktywnych składników farmaceutycznych i prekursorów chemicznych