Derivati efedrina | Kardijalni stimulansi isključujući kardijalne glikozide | Kardiološka terapija