Derivaţi de efedrină | Stimulenţi cardiaci excl. glicozide cardiace | Terapie cardiacă