Adrenergika och dopaminergika | Sympatomimetika | Medel vid hjärtsjukdomar