Agenţi andrenergici şi dopaminergici | Stimulenţi cardiaci excl. glicozide cardiace | Terapie cardiacă