Preparaty należące do klasy iii | Leki przeciwarytmiczne klasa i oraz iii | Leki stosowane w chorobach serca