Preparaty należące do klasy ic | Leki przeciwarytmiczne klasa i oraz iii | Leki stosowane w chorobach serca