Preparaty należące do klasy ib | Leki przeciwarytmiczne klasa i oraz iii | Leki stosowane w chorobach serca