Preparaty należące do klasy ia | Leki przeciwarytmiczne klasa i oraz iii | Leki stosowane w chorobach serca