Homeopatiska och antroposofiska förberedelser med hjärtglykosider | Hjärtglykosider | Medel vid hjärtsjukdomar