Digitalisglykosider | Hjärtglykosider | Medel vid hjärtsjukdomar