Lösningar som framkallar osmotisk diures | Infusionsvätskor | Blodsubstitut och infusionsvätskor m m