Folsyra och derivat | Vitamin b12 och folsyra | Medel vid anemier