Vitaminer och mineralämnen | Övriga kombinationer med vitaminer | Vitaminermedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer