Homeopatiska och antroposofiska batningsförberedelser | Medel vid obesitas exkl. dietpreparat | Medel vid obesitas exkl. dietpreparat