Lokalt verkande kortikosteroider | Medel vid intestinala inflammationer | Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer