Slane formulacije za rehidrataciju | Elektroliti sa ugljenim hidratima | Antidijaroici intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi