Antagoniści receptora serotoninowego 5-ht3 | Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom | Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom