Spazmolitici psiholeptici i analgetici u kombinaciji | Spazmolitici i antiholinergici u kombinaciji sa drugim lekovima | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećajeposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora