Beladona i derivati u kombinaciji sa analgeticima | Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje