Syntetiska antikolinergika i kombination med analgetika | Spasmolytika i kombination med analgetika | Medel vid funktionella gastrointestinala störningar