Belladona şi derivaţi în combinaţie cu psiholeptice | Antispasmodice în combinaţie cu psiholeptice | Medicamente pentru tulburări funcţionale gastrointestinale