Syntetiska antikolinergika i kombination med psykofarmaka | Spasmolytika i kombination med psykofarmaka | Medel vid funktionella gastrointestinala störningar